اخبار قهوه

جــمـعـه پـانـزدهـم بـهـمـن مـاه ١٤٠٠/١١/١٥ ‎. ✔️ رونمايي از بسته بندي هاي جديد قهوه پروشات . ‎در مجموعه فرهنگي هنري آلگرو @allegro_culturalartcenter ۰ 📍 آدرس : بلوار استقلال ، روبروي پارك قوري ، كوچه ٤٦ دوســتـان و هـمـراهـان هميـشـگـي پــروشـات ديـدارتـان را چـشـم در راهـيـم ! . @proshotcoffee @proshotcoffee @proshotcoffee . proshotcoffee.com