A TASTE OF EXCELLNCE

clever

تماس بگیرید

– دریچه‌ای هوشمند که با قرادادن قهوه‌ساز به روی فنجان باز ، و به محض برداشتن از روی فنجان ، بسته می‌شود

– قابلیت کنترل زمان اضافه شدن آب

– درپوشی برای حفظ حرارت آب در طول دم شدن قهوه

– بشقاب پلاستیکی که قهوه ساز را روی آن قرار دهیم . این کار باعث تمیزی در کار می‌شود

قابلیت دم آوری :2 -1 cup